راه و رسم طلبگي
ArticleID PicAddress Subject Date
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
جستجو :
موضوع :
انتخاب
SelectedItem :
   
 
تسلط بر فنون و مهارت‌ها به منزله در اختیار گرفتن ابزارها و تجهیزات است. کسی که ابزار پیشرفته‌ای در دست دارد، در زمان کوتاه و با صرف نیروی اندک، کاری بزرگ انجام می‌دهد. از آن جا که تحصیل و کوشش علمی مهم‌ترین وظیفه صنفی طلبه است لازم است طلبه مهارت‌ه.....
 
 
  • تعداد رکورد ها : 1