راه و رسم طلبگي
ArticleID PicAddress Subject Date
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
جستجو :
موضوع :
انتخاب
SelectedItem :
   
 
 63906
  •  1389-02-03
پیش نویسی از  سیمای طلبه موفق  کارآمدی صنفی[1] بندگی و عبودیت ایمان و اعتقاد راسخ به دین، خدا و مکتب به عنوان یک راه نجات‌بخش و هدایت‌آفرین  انجام واجبات و ترک کامل محرمات.  آمادگی برای فدا شدن در راه آرمان دینی.  تقوا به معنی ...
 
 
  • تعداد رکورد ها : 1