راه و رسم طلبگي
ArticleID PicAddress Subject Date
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
جستجو :
موضوع :
انتخاب
SelectedItem :
   
 
آشنایی با حوزه، رسالت‌ها و کارکردها اطلاع انسان از موقعیت و محیطی که در آن قرار گرفته به او کمک می کند که از فرصت‌ها و امکانات، بهتر استفاده کند. کسی که امکانات خود را خوب نمی‌شناسد و یا با خطرات و آسیب‌ها آشنا نیست، در تشخیص وطیفة خود دچار مشکل می‌...
 
هویت یابی و بصیرت صنفی طلاب علوم دینی که به هدف سربازی امام عصر (عج) و پاسداری از آیین حیات‌آفرین الهی متاع اندک دنیا را رها کرده و از برخورداری‌ها و نعمت‌های آن چشم پوشیده و در یک معامله بزرگ با خدا، به سوی حوزه‌های علمیه رو کرده‌اند، طی سال‌های ...
 
 63816
  •  1389-02-02
روحانیت و کارکرد آن   سلیمان خاکبان طرح مسأله: ضرورت یا عدم ضرورت روحانیت(1) رنسانس زلزله‌ای بود که همة ارکان فکری و اجتماعی قرون وسطا را به لرزه انداخت و مجموعة آموزه‌ها و نظامات اجتماعی عصر خود را به چالش طلبید. امواج رنسانس اندک اندک سراسر جغر...
 
 
  • تعداد رکورد ها : 3