راه و رسم طلبگي
ArticleID PicAddress Subject Date
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
جستجو :
موضوع :
انتخاب
SelectedItem :
   
 
دین متکفل چیست؟ آیا تنها رابطه انسان با خدا و اخلاقیات را بر عهده دارد؟ و یا مدعی اداره انسان و جامعه است؟ رسالت حوزه کدام است و در نظام آموزشی حوزه و در مدارس به دنبال چه هستیم؟
 
 
  • تعداد رکورد ها : 1