راه و رسم طلبگي
ArticleID PicAddress Subject Date
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
جستجو :
موضوع :
انتخاب
SelectedItem :
   
 
 63906
  •  1389-02-03
پیش نویسی از  سیمای طلبه موفق  کارآمدی صنفی[1] بندگی و عبودیت ایمان و اعتقاد راسخ به دین، خدا و مکتب به عنوان یک راه نجات‌بخش و هدایت‌آفرین  انجام واجبات و ترک کامل محرمات.  آمادگی برای فدا شدن در راه آرمان دینی.  تقوا به معنی ...
 
 63905
  •  1389-02-03
دسته‏‌ای از نیازهای طلبه در برنامه آموزشی حوزه به‏خوبی تأمین می‏شود. اما رفع دسته دیگر به همت و تلاش شخصی خود او واگذار شده‏است. آگاهی از این مسئله، موجب می‏شود طلبه، چشم طمع از برنامه‏ریزی دیگران بردارد، ابتکار عمل به دست گیرد، مرد...
 
 
  • تعداد رکورد ها : 2