راه و رسم طلبگي
ArticleID PicAddress Subject Date
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
جستجو :
موضوع :
انتخاب
SelectedItem :
   
 
فهرست مهارت‌های نوشتاری اصلِ نوشتن تند نوشتن خوش نوشتن، زیبا نوشتن صحیح نوشتن واضح نوشتن، خوانا نوشتن عنوان گذاری، رعایت فواصل میان سطور، ... مختصر نوشتن، روان نوشتن، رعایت قواعد ویرایشی جزوه نویسی تلخیص، خلاصه برداری صورت جلسه نویس...
 
 
  • تعداد رکورد ها : 1