راه و رسم طلبگي
ArticleID PicAddress Subject Date
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
جستجو :
موضوع :
انتخاب
SelectedItem :
   
 
سامان فعالیت‏های فرهنگی در برنامه کاری طلبه در این نوشتار مراد از «فعالیت فرهنگی» هر کاری است که با استفاده از نیروی موجود و توانمندی بالفعل فرد، به‏هدف رشد دیگران و ارائة خدمات فرهنگی صورت گیرد. ما ضمن بررسی طرح کلان فعالیت‏های طلبه در بخش برنام...
 
 
  • تعداد رکورد ها : 2