راه و رسم طلبگي
ArticleID PicAddress Subject Date
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
جستجو :
موضوع :
انتخاب
SelectedItem :
   
 
آشنایی با حوزه، رسالت‌ها و کارکردها اطلاع انسان از موقعیت و محیطی که در آن قرار گرفته به او کمک می کند که از فرصت‌ها و امکانات، بهتر استفاده کند. کسی که امکانات خود را خوب نمی‌شناسد و یا با خطرات و آسیب‌ها آشنا نیست، در تشخیص وطیفة خود دچار مشکل می‌...
 
 62560
  •  1389-01-16
متن این مطلب را شما بنگارید
 
 
  • تعداد رکورد ها : 3