راه و رسم طلبگي
ArticleID PicAddress Subject Date
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 • عنوان :  
 • زی طلبگی؛ هنجارشناسی جلوه‌های رفتاری حوزویان  
 • نویسنده :  
 • محمد عالم‌زاده نوری  
 • تعداد بازدید :  
 • 21022  
 •  فهرست کتاب

 •       سخنی با خواننده
        
  مقدمه
     
  فصل اول:  كلـیـات
        
  پرسش‏ها
        
  ماهیت بحث
           
  مصادیق متنوع
           
  نمونه از زندگی بزرگان
           
  اعطای قانون كلی
        
  مفاهیم
           
  1ـ زی
           
  2ـ طلبگی
              
  هویت طلبه
              
  طلبگی و روحانیت
           
  3ـ زی طلبگی
     
  فصل دوم:شاخص‏ها و ملاك‏های كلی
        
  1ـ پیروی از عرف یا ملاحظه آن
           
  اسباب اشتراك نظر عرف
           
  عرف و احتمال خطای معرفتی
           
  ارزش معرفتی داوری‏های عرفی
           
  مخالفت با عرف
           
  شهرت
           
  مروت
           
  حیا
           
  تمایز میان سنت‏زدگی و سنت‏گرایی
        
  2ـ رعایت وقار و پرهیز از رفتار سبك
        
  3ـ احترام حریم عمومی
        
  4ـ پرهیز از مواضع تهمت
           
  آبروی شخصی و آبروی صنفی
        
  5ـ پرهیز از تشبه به نااهلان
        
  6ـ پرهیز از عمل تنفرانگیز و چندش‏آور
        
  7ـ رعایت انصاف و پرهیز از برآوردن آه حسرت دیگران
     
  فصل سوم:تطبیق قواعد كلی بر پرسش‏های اساسی
        
  2ـ دارایی، مخارج و سطح زندگی طلبه
        
  3ـ رفتار اجتماعی طلبه
           
  رفتارهای حرام یا مكروه
           
  رفتارهای خلاف ادب برای طلبه و غیر طلبه
           
  ضروریات زندگی
           
  مباحات خلاف شأن
           
  رفتارهای دال بر خود بزرگ‏پنداری، برتری‏جویی و امتیازخواهی
           
  رفتارهای لازم
           
  رفتار ویژه طبقات ثروتمند و مترف
           
  پول گرفتن
           
  رفتار با زنان
           
  رفتارهای نمایانگر رذایل اخلاقی
           
  توصیه‏های شرعی خلاف عرف
        
  4ـ حضور طلبه در اماكن
        
  5ـ عنوان و مدرك تحصیلی طلبه
        
  6ـ كار كردن طلبه و تأمین معاش
        
  7ـ خانواده طلبه
        
  8ـ زی طلبگی در نمای كلان حوزه و زندگی جمعی طلاب
        
  9ـ تزاحم‏ها
        
  كتاب‏نامه

  • تعداد رکورد ها : 27
  زی طلبگی