راه و رسم طلبگي
ArticleID PicAddress Subject Date
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  • آشنايي با حوزه و رسالت‌ها و كاركردهايش  
  • ارسال به دوستان
  •  
  • آشنایی با حوزه، رسالت‌ها و کارکردها

    اطلاع انسان از موقعیت و محیطی که در آن قرار گرفته به او کمک می کند که از فرصت‌ها و امکانات، بهتر استفاده کند. کسی که امکانات خود را خوب نمی‌شناسد و یا با خطرات و آسیب‌ها آشنا نیست، در تشخیص وطیفة خود دچار مشکل می‌شود. بسیار مناسب است طلبه در ضمن کار حوزوی خود گاه گاهی از فضای روزمره فاصله بگیرد و از افقی دورتر به محیط حوزه، اهداف، امکانات و رسالت‌ها نظر افکند و چشم‌انداز وظایف آینده خود را بر اساس آن ترسیم کند. چنین نگاهی جهت‌گیری اصلی حرکت او را اصلاح می‌نماید و موجب پیدایش بصیرت صنفی می‌گردد. مجموعه‌ای که اکنون پیش روی شما است به همین هدف آغاز سخن کرده است. مطالعه آثار دیگری که در بخش کتابشناخت حیات صنفی طلبه معرفی شده نیز در این باره مفید است.